יצוגית - כביסה למסעדות ולבתי מלון | השכרת בגדי עבודה
ריכוז תעודות משלוח חודשי
2023
כל החודשים
פריטים מק”ט שם פריט כמות
פריטים ברכישה 93543 זקט מטבח עם מחזיק רצועת סינר(החזרה של מס’ 6) 10
93543 כביסה- מכנס טבח 10
כביסה פריטים בהשכרה 93543 כביסה- מכנס טבח 10
93543 כביסה- מכנס טבח 10
93543 כביסה- מכנס טבח 10
כביסה פריטים בחיוב 93543 כביסה- מכנס טבח 10
93543 כביסה- מכנס טבח 10
93543 כביסה- מכנס טבח 10
פריטים נקיים לתיקון/ החלפה 93543 פריט נקי בשכירות להחלפה 10
טבלת זיכויים
פריטים מק”ט שם פריט כמות
פריטים ברכישה 93543 זקט מטבח עם מחזיק רצועת סינר(החזרה של מס’ 6) 10
93543 כביסה- מכנס טבח 10
הטופס מורכב מ2 תעודות משלוח
יום שני 09/01/2023
תעודה #103680 לצפייה להורדה
יום שני 09/01/2023
תעודה #103680 לצפייה להורדה