בשוק דינמי ובלחצי העבודה היומיומיים יצוגית מצליחה מזה 20 שנה לספק ללקוחותיה הנאמנים 100% שירות. צי משאיות מיומן וצוות אנשי השירות הפרושים בשטח, מספקים ביגוד אישי, נקי לכל עובד בכל רחבי הארץ. אין תקלות. אין איחורים. אין אבדות.

קוד אספקה אישית

בשיטת "קוד אספקה אישית" מבוצע קידוד לשם אספקת הביגוד לכל עובד באופן אישי.


זהו פיתוח מיוחד של חברת יצוגית, הפותר את בעיות החלוקה והפיקוח על הביגוד המקצועי. בשיטה זו כל עובד חתום על מדיו, ומערכת הביגוד היא אישית. לחברה מערכת משוכללת של מעקב, שינוע, קידוד וניהול סטטוס הבגד בכל נקודת זמן. כולל בקרת איכות המשחררת אותך מכל עיסוק בעניין.